BTR  Nedir  ? = (Biorezonans Terapi) =

İnsan bedeninde hücrelerarasında gerçekleşen elektromanyetik bir iletişim söz konusudur. Bu iletişime elektromanyetik bio-iletişim denir. Hücrelerimiz aynen kablosuz ağ bağlantısında olduğu gibi elektromanyetik bir alan üzerinden devamlı bir iletişim içerisindedir. Ancak toksinler, fiziksel ve duygusal travmalar, radyasyon (e-smog), ilaçlar, dengesiz beslenme, toksik gıdalar gibi bir takım iç ve dış etkenler insan bedeninde ki bu harmoninin ve dengenin bozulmasına diğer bir değişle elektromanyetik bio-iletişimin sekteye uğramasına neden olur. Bunun sonucunda hastalık dediğimiz senkronizasyon bozukluları meydana gelir. Aslında hastalık dediğimiz yukarıda bahsettiğimiz elektromanyetik alan iletişimin bozulmasıdır. İlgili blokajlar, yani hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan etmenler elimine edildiğinde (ortadan kaldırıldığında), hastalıkların ortadan kalktığı, sağlık sorunlarının iyileştiği görülür.

Çünkü insan bedeninin önemli fonksiyonlarından biri de adapte olabilme ve kendi kendini regüle edebilme (self-regulate), yenileyebilme özelliğidir. Bedenimiz sayısız lokal/çevresel iç ve dış etkenlere karışı kendini adapte etmek durumdadır. İç organlarımız, dokularımız ve alt-sistemlerimiz yüksek oranda meydana gelen bu biyokimyasal reaksiyonları (saniyede 500 trilyon biyokimyasal reaksiyon) ve insan yaşamının dengesi için gerekli olan aktiviteleri senkronize (dengeleyebilmek) edebilmek için üst düzeyde kesinlik içeren yoğunlukta bir komünikasyon (iletişim) içerisinde hareket eder.
VÜCUDUN KENDI KENDINI IYIŞEŞTIRME KAPASITESININ MANYETIK ALAN ILE DESTEKLENMESI
Bio-enformatik araştırmalar, adaptasyon ve kendi kendini regüle etme (onarma) sürecine yüksek verimlilik içeren ve çok efektif olan Bio-Regülasyon Terapisi (BRT) aracılığıyla yardımcı olacak zemini yaratmaktadır. Bu dengenin yerinde ve düzgün bir iletişim aracılığıyla sağlanmasıyla beden sadece çevresel faktörlerin uyarıcı etkisine tepki vermekle kalmaz aynı zamanda vücudun “kendi kendini onarma ve iyileştirme” sürecine yardımcı olur. Bio-Regülasyon Terapisi (BRT) bio-feedback (biyo-geri bildirim/besleme) mekanizması üzerinden işler ve iyileşme sürecinde organizmanın elektromanyetik (EM) sinyallerini veya unsurlarından bazılarını kullanmak kaydı ile işlev gösterir.

Kısacası BRT (elektromanyetik alan) terapi uygulamaları ile insan bedenine ne yapması gerektiğini söylememiz mümkün değildir. Çünkü insan bedeninde çok hızlı bir iletişim söz konusudur. İlgili BRT uygulamaları ile bedenin işlevlerini yerine getirmesine mani olan etmenler (blokajlar) tespit edilmek kaydı ile elektromanyetik bio-iletişim tekrar sağlanır ve beden kendi kendini iyileştirme mekanizmasını devreye sokarak rahatsızlıkların ve sağlık problemlerinin üzerinden gelir. Bu yaklaşım, insanı, beden, zihin ve ruh olarak bir bütün olarak görür ve evrenin ve insan yapısının kompleks yapısını göz önünde bulundurarak derin bir terapi imkanı sunar.
BRT TEKNOLOJISI NASIL ÇALIŞIR?
Cihazlar çok düşük yoğunluklu elektromanyetik sinyalleri uygulama esnasında bedene gönderir ve belli frekans aralıklarında manyetik dalgalar oluşturmak kaydı ile bozulmuş ya da sekteye uğramış hücresel iletişimi düzelterek metabolik faaliyelerin tekrar normale dönmesini sağlar. İlgili sinyaller belli frekans kanalları aracılığı ile hücrelere ulaştırılır ve hücresel biyolojik pencereler tarafından algılanan elektromanyetik mesajlar hem fiziksel metabolik süreçlerin hem de psikolojik-duygusal süreçlerin tekrar bir harmoni içerisinde işlemesini sağlar. Her cihazın kindine has farklı ebatlarda uygulama minderi ve anteni mevcuttur. Ebat büyüdükçe uygulamanın etki alanı artar ve daha güçlü sinyaller yaratmak mümkün olur. Aynı anda birden fazla cihazı farklı programlar çalıştırmak uygulama kalitesini arttırır ve etkinin maksimize edilmesini sağlar.