EVRENDEKI HERŞEY FREKANS, TITREŞIM VE ENERJIDEN IBARETTIR

Partiküler Fizik ve Quantum Dinamiklerine göre evrende var olan her şey ışıktan meydana gelmiştir. Işık ise görünebilen ışık ve görünemeyen ışık olmak üzere sınıflandırılır. Bilindiği üzere ışık fizikte FOTON olarak ifade edilir. Dolayısı ile her şeyin özünde atom ve foton enerjisi vardır. Diğer bir değişle, ışık ihtiyacımız olan bir kaynak olmakla beraber bedenimizin tüm hücrelerinde bio-foton olarak bulunan bir enerjidir. 

Görünen ışık gözümüzle algılayabileceğimiz aralıktaki ışıktır. Ancak insan gözü her ışığı görebilecek şekilde tasarlanmamıştır. İnsan sadece 400nm-700nm arasındaki ışığı görebilme yetisine sahiptir. Örneğin; kızılötesi ışın ve morötesi ışını göremez. Aynı şekilde radyo sinyalleri de ışıktır yani fotondur. Ancak gözle göremeyeceğimiz bir aralıkta titreşirler. Dolayısı ile evrende fotondan meydana gelen bir takım şeyleri gözle görebilir ancak bir takım şeyleri ise gözümüzle göremeyiz. Ancak bir takım şeyleri göremiyor olmamız onların var olmadığı anlamına gelmez. Örneğin; Kablosuz internet ve 3G gibi teknolojiler gözle göremediğimiz ancak günlük hayatta devamlı olarak kullandığımız ışığa örnek teşkil eder. 

İnsan bedeni atomlardan meydana gelir ve her atom kendi foton enerjisine sahiptir. Foton atomun elektron alışverişi sırasında meydana gelir. Işığın insan bedeninde ki ifadesi ise bio-foton adını alır. Işık aynı zamanda hücrelerin iletişimi için kullanılan bir taşıyıcıdır. Dolayısı ile bedenimizdeki hem kendi içindeki hücrelerarası iletişim hem de dış dünya ile olan irtibatı ve iletişimi ışık (foton) aracılığı ile gerçekleşir.

İnsan bedeninde meydana gelen sağlık sorunları da bedendeki bio-iletişimin bozulmasından dolayı ortaya çıkar. İnsan bedenindeki uyum ve senkronizasyonun tekrar tesis edilmesinde kullanılan en son teknoloji ise IŞIK Terapisidir. İlgili teknoloji ile Kızılötesi ve Kırmızı Işık aracılığıyla hücre-içi uyarım gerçekleştirilerek bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizması aktive edilir. Böylece bedenin kendi kendini iyileştirmesinin önündeki engeller ortadan kaldırılır. Işık terapi cihazı aynı zamanda hücre içinde bulunan ve enerji üreten ve aynı zamanda ışığa duyarlı olan Mitokondri’nin etkinliğini kayda değer ölçüde (400 kat) artırarak iyileşme kapasitesini ciddi olarak hızlandırır.